Hledejte nejvýhodnější letecké jízdenky

Arménie Urartian Fortress Erebuni

Ubytování Arménie Urartian Fortress Erebuni


Arménie je země s bohatou historií a kulturním dědictvím. Jednou z nejvýznamnějších historických památek v zemi je Urartská pevnost Erebuni, která se nachází nedaleko hlavního města Jerevanu.

Pevnost Erebuni byla postavena okolo roku 782 před naším letopočtem králem Argištim I., který byl vládcem Urartu. Tato pevnost měla strategický význam, protože sloužila jako vojenská základna a centrum správy celého regionu. Byla situována na vyvýšeném místě přibližně 100 metrů nad úrovní Jerevanu, což jí umožňovalo kontrolovat okolní údolí a chránit město před nepřátelskými útoky.

Erebuni byla pevnost o rozměrech 800x300 metrů, která se skládala z opevněných zdí, paláců, chrámů a skladů. Hlavní brána byla zdobena reliéfy a hieroglyfy, které vyprávěly o dějinách království Urartu. Stejně jako ostatní pevnosti tohoto druhu, Erebuni byla plně vybavena a nabízela všechny potřeby pro pohodlné a bezpečné ubytování.

Vzhledem k její strategické poloze byla Erebuni součástí mnoha vojenských konfliktů a dobyvačných tažení. Za dobu své existence byla obsazena Asýry, Achaimeny, Parthy a dalšími mocnostmi. Nicméně, byla také centrem Urartské civilizace, která proslula svými pokročilými inženýrskými a architektonickými dovednostmi.

Dnes je pevnost Erebuni jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Arménii. Turisté se sem přicházejí podívat na úchvatné zdi, vstupní bránu a palácové pozůstatky. Vzhledem k vynikajícímu stavu dochovaných zbytků je možné si snadno představit, jaké bylo životní prostředí a jak vypadala každodenní rutina ve starověké Urartské pevnosti.

Urartská pevnost Erebuni je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších historických památek v Arménii. Je to důkaz bohaté historie země a připomínka slavných časů království Urartu. Je to místo, které každý příchozí věřídy a zájemci o historii by měli navštívit, aby si plně užili a ocenili krásu a dějiny tohoto nádherného místa.


Nejčastější dotazy a odpovědi Arménie Urartian Fortress Erebuni


1. Co je Erebuni?
Erebuni je pevnost z 8. století př. n. l., která byla postavena Urartany a nachází se v současné Arménii. Je to jedna z nejstarších a nejlépe dochovaných pevností této doby.

2. Kde se Erebuni nachází?
Erebuni se nachází ve městě Jerevan, hlavním městě Arménie.

3. Jaká je historie Erebuni?
Pevnost Erebuni byla postavena Urartany jako jejich královské sídlo a administrativní centrum. Byla založena králem Argištim I. v roce 782 př. n. l. a sloužila jako obranný bastion a centrum obchodu.

4. Jaké archeologické nálezy byly v Erebuni provedeny?
Archeologické vykopávky v Erebuni odhalily starobylé paláce, chrámy, skladové prostory, zahrady a další stavební struktury. Bylo také nalezeno mnoho artefaktů, jako je keramika, zbraně, náramky a korálky.

5. Je Erebuni otevřená pro veřejnost?
Ano, Erebuni je otevřená pro veřejnost a je zde muzeum, které představuje artefakty a prezentuje historii pevnosti.

6. Jaké jsou vstupní poplatky pro návštěvu Erebuni?
Vstupní poplatky do Erebuni se liší v závislosti na státnosti a věku návštěvníků. Obecně platí, že arménští občané mají nižší vstupní poplatky než cizinci.

7. Jaké jsou otevírací hodiny Erebuni?
Erebuni je otevřená od úterý do neděle od 10:00 do 17:00. Může se však stát, že otevírací doba se mění v závislosti na sezóně a počasí, proto je vždy dobré se před návštěvou informovat.

8. Existují průvodci v Erebuni?
Ano, v Erebuni je možné si najmout průvodce, kteří vám poskytnou podrobné informace o historii pevnosti a okolních památkách.

9. Je možné se dostat autem do Erebuni?
Ano, je možné se dostat autem do Erebuni a v okolí je také dostatek parkovacích míst.

10. Jak dlouho trvá prohlídka Erebuni?
Prohlídka Erebuni může trvat kolem 1-2 hodin v závislosti na zájmu návštěvníků.


Dovolená Arménie Urartian Fortress Erebuni


Arménie patří mezi země, které mají neuvěřitelné kulturní bohatství a historii, která sahá až do starověkého období. Mezi jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v této zemi patří Urartian Fortress Erebuni, která se nachází na území hlavního města Jerevanu. Tato pevnost je dokladem období, kdy se Arménie nacházela pod vládou království Urartu.

Příběh Erebuni sahá až do 8. století před naším letopočtem, kdy král Argištis I. vystavěl na kopci Arin Berd pevnost, která sloužila jako ochrana proti invazím. V průběhu staletí se pevnost stala strategickým bodem na obchodní cestě mezi Asie a Evropou. V roce 782 před naším letopočtem se král Argištis I. rozhodl, že má význam pojmenovat pevnost, a tak ji nazval Erebuni.

Urartu bylo království, které existovalo v období od 9. do 6. století před naším letopočtem. Toto království se rozkládalo na území Arménie, Turecka, Íránu a Gruzie. Počátkem 6. století před naším letopočtem bylo království zničeno invazí Asyřanů a jeho jméno upadlo v zapomnění. Pevnost Erebuni se ztratila v písku dějin a byla opuštěna. Až v roce 1950 byla pevnost znovuobjevena.

Dnes je Erebuni jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť Arménie. Pevnost je vynikajícím příkladem arménského stavitelství a architektury. Nachází se zde mnoho budov, bran, sálů a chrámů. V některých místnostech jsou vytesány nádherné reliéfy, které ukazují život lidí v této pevnosti před tisíci lety. Na těchto reliéfech jsou zobrazeny scény z boje, lovu, zemědělství a náboženství.

Erebuni představuje nejen historický a kulturní dědictví, ale také krásné místo s úžasným výhledem na město Jerevan. Od vyhlídky je vidět celé město, zasněžený vrch Ararat a údolí řeky Chras. Návštěvníci si mohou prohlédnout muzeum, které se nachází u vstupu do pevnosti. V muzeu jsou umístěny artefakty, které byly nalezeny v různých částech pevnosti. Mezi tyto artefakty patří keramika, bronzové zbraně, šperky a nástroje.

Navštíví-li někdo Arménii, je pevnost Erebuni téměř povinností. Toto místo nabízí nejen pohled do minulosti, ale i příhled do historického a kulturního bohatství této země. Každý návštěvník může pocítit atmosféru dávných dob a získat větší povědomí o této krásné zemi.


Počasí Arménie Urartian Fortress Erebuni


Erebuni Fortress is an ancient Urartian fortress located in the modern-day capital of Armenia, Yerevan. The fortress was built in 782 BC by King Argishti I and it served as an important military and administrative center of the Urartian kingdom. Today, the fortress is a popular tourist attraction and a symbol of Armenian history and culture.

The climate in Armenia is characterized as continental, with hot summers and cold winters. However, due to its mountainous landscape, the weather in different regions can vary greatly. Yerevan, where Erebuni Fortress is located, experiences long and hot summers, with temperatures often reaching 40°C (104°F) in July and August. In contrast, winters are very cold, with temperatures dropping below freezing and snowfall being common. The best time to visit Erebuni Fortress is during the spring or autumn, when the weather is milder and the landscapes are at their most beautiful.

Visitors to Erebuni Fortress can learn about Urartian history and culture by exploring the ruins of the fortress and the nearby museum. The museum houses a collection of artifacts and exhibits that provide insight into the daily life of the Urartian people.

In recent years, Armenia has become an increasingly popular tourist destination, thanks to its rich history, natural beauty, and welcoming people. The country is full of ancient fortresses, monasteries, and churches, many of which have been declared UNESCO World Heritage Sites. Visitors can also enjoy hiking and skiing in the country's stunning mountain ranges, including Mount Ararat, the spiritual symbol of Armenia.

Despite its small size, Armenia has much to offer visitors, from its friendly people to its rich culture and history. Erebuni Fortress is just one example of the country's wealth of historical sites and attractions, and is a must-visit for anyone interested in learning about the ancient history of the region.


Letenka Arménie Urartian Fortress Erebuni


Pokud hledáte výlet do Arménie, určitě se nedá zapomenout na návštěvu Urartian Fortress Erebuni. Tento historický komplex, který se nachází na jihovýchodním okraji Yerevanu, byl vybudován v roce 782 př. n. l. Za vlády krále Rusa I.

Erebuni byla hlavním městem království Urartu, které existovalo v období mezi 9. a 6. stoletím př. n. l. Z této doby pochází řada památek, které se zde dochovaly. Mezi nejvýznamnější patří opevnění, paláce, chrámy a zpracované sloupy z kamene.

Od 60. let 20. století probíhaly archeologické výzkumy v této oblasti. V roce 1968 byl založen stálý muzejní komplex, v jehož hlavní budově jsou vystaveny významné nálezy z doby Urartu. Ty se týkají především bohaté keramiky, ale i kovových předmětů a šperků.

Turisté přicházející do Arménie se zpravidla na tuto lokalitu dostávají různými způsoby. Existují pravidelné autobusové spoje a místní taxi služby. Kromě Erebuni stojí za návštěvu i další památky v tomto regionu. Nejznámější z nich jsou Khor Virap a Noravank.

Pokud jste do Arménie ještě nezavítali, Erebuni je tím pravým místem, kam byste měli zamířit. Zdejší historické památky dokáží návštěvníka vtáhnout do pohádkového světa dávných králů a princezen. Navíc samotný výhled na Yerevan, který z hradeb vychází, stojí za to. Zažijte nezapomenutelné chvíle v Arménii a navštivte Urartian Fortress Erebuni!


Velké množství spokojených klientů

Největší webová sbírka letenek

Zajištění nejnižší ceny

Nejlevnější letenky do celého světa

Levné letenky do všech destinací na jednom místě.

Prozkoumat letenky